نتانیاهو ایران را به شوروی تشبیه کرد

درخواست حذف این مطلب

«بنیامین نتانیاهو» نخست رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای بی اساس درباره ایران مدعی شد ایران در برابر فشار کشورهای غربی تسلیم خواهد شد.

نتانیاهو با حضور در ضیافت شام «آژانس یهود» در نیویورک ضمن مقایسه ایران با شوروی سابق، گفت: «اگر به آن ها فشار بیاوری، می شکنند...زیرا یک امپراطوری در حال ظهور دیگر در خاورمیانه وجود دارد.»

به نوشته وبگاه «عروتص شوع» وی با ادعای اینکه ایران مانند شوروی به ارعاب همسایه های خود می پردازد، افزود: «آنها (ایران) اما در برابر فشار قوی از سوی جهان آزاد (غرب) تسلیم خواهند شد... باید گری ایران را متوقف کرد.»

نخست رژیم صهیونیستی با اعلام مجدد حمایت از آشوب گران و اغت ات اخیر در برخی ای ایران، مدعی شد که باید از مردان و نی که در برابر ت این کشور قرار گرفته اند، «دفاع و حمایت کنیم.»

نتانیاهو همچنین روز در جریان اجلاس سالانه کمیته امور عمومی (آیپک) ادعا کرده بود «ایران در حال ایجاد امپراطوری سلطه جو در خاورمیانه» است.