فرانسه ششمین آفریقا!

درخواست حذف این مطلب

به گزارش "ورزش سه"، جام جهانی روسیه 2018 برای آفریقایی ها مایوس کننده بود چرا که هیچیک از 5 این قاره نتوانست جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی را ب کند.

اما ظاهرا درخشش کیلیان امباپه و صعود تیم ملی فرانسه موجب دلخوشی نان این قاره شده تا جایی که از آبی ها به عنوان ششم قاره آفریقا یاد می کنند. هفته نامه کوریه انترناسیونال با انتشار سرمقاله ای از رو مه اوژوردویی اوفاسو چاپ کشور بورکینافاسو، می نویسد: "16 بازیکن از 23 ملی پوش منتخب دیدیه دشان، اصلیتی آفریقایی دارند. اگر به این جمع 11 بازیکن رزرویست را هم اضافه کنیم، می بینیم که از این 34 نفر، 23 نفرشان آفریقایی، 7 فرانسوی و 4 بازیکن اصلیتی دیگر دارند. در یک جمله می توان گفت که آفریقا از طریق فرزندانش هنوز در روسیه 2018 حضور دارد." از نظر این رو مه "ضربان قلب آفریقا با ریتم کورس دیوانه وار امباپه می تپد و شخصیت قوی ب ماتوئیدی. حتی می توانیم به حق و با غرور ادعا کنیم که فرانسه آفریقایی انتقام آفریقا را از آرژانتینی که با حذف نیجریه به رویاهای ما پایان داد گرفت". "آبی های سیاه یا سیاه های آبی" تمثیلی است که ستون نویس رو مه برای ملی پوشان فرانسه به کار برده و اصلیت تک تک آنها را اینگونه یادآوری کرده است: کیلیان امباپه و ساموئل اومتیتی با اصلیتی کامرونی، انگولوکانته(مالی)، ماتوئیدی(آنگولا و کنگو)، پل پوگبا(گینه) و نبیل ف (الجزایر).